Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Обговорюємо регуляторний акт

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ АКТА: Проект рішення Жмеринської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Назва акта - «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Регуляторний орган – Жмеринська районна  рада.

 Розробник документа – Постійна комісія районної ради  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів, комісія з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді,.

  Контактний телефон – (04332) 5-07-36.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання

 Відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) передбачається нормативне регулювання і удосконалення застосування орендних ставок за використання нерухомого комунального майна. Також, передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в спільній комунальній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

 2. Визначення цілей місцевого регулювання

 Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району,  є підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду  нерухомого  майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна, упорядкування процесу розрахунку, збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.

 3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу

 Проект рішення районної ради підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради,  як представника власника майна спільної комунальної власності територіальних громад селища,  сіл району щодо управління комунальним майном та затвердження орендних ставок за використання комунального майна, що передбачає  виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначені питання вирішуються на сесіях районної ради, альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

 Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жмеринської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району», яким  пропонується затвердити: випадки встановлення розміру річної орендної плати - 1 гривня за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями; врегулювати питання пов’язані з орендою комунального нерухомого майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл району, а саме: контроль за використанням майна, переданого в оренду; суборенда майна; відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди; покращення стану (ремонти, реконструкція) об'єктів оренди.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

   Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна  (крім цілісних майнових комплексів), що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення районної ради надає можливість:

- здійснювати належний розрахунок плати за використання комунального нерухомого майна;

- упорядкувати порядок використання плати за оренду комунального нерухомого майна;

- поповнювати районний бюджет та власні обігові кошти підприємств -балансоутримувачів при формуванні районного бюджету.

 6. Очікувані результати прийняття акта

 Прийняття зазначеного проекту рішення районної ради та  Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району надасть можливість:

-   здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду;

-  контролювати надходження грошових коштів від оренди комунального нерухомого майна та планувати надходження на майбутні періоди;

-  збільшити надходження коштів до районного бюджету;

-  зробити прозорим та відкритим процес передачі нерухомого майна, що належить до комунальної власності, в оренду.

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Показники результативності рішення районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району»  передбачається визначити за наступними критеріями:

8.1. Надходження  орендної плати:

- до районного бюджету;

-  на поповнення власних обігових коштів.

8.2. Розмір площ, наданих в оренду:

-  бюджетним організаціям;

-  підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.

8.3. Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта. 
           Зазначене рішення районної ради  буде поширюватись на підприємства, установи, організації комунальної форми власності, структурні підрозділи райдержадміністрації, які є балансоутримувачами комунального майна, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

-  відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;

- опитування орендарів про неузгодженість прийнятого регуляторного акта існуючим умовам надання в оренду комунального нерухомого майна;

-  відстеження змін в чинному законодавстві;

- відстеження кількості площі переданої в оренду.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

 

З текстом проекту рішення «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району» та Методикою ви можете ознайомитись на сайті районної ради в розділі «Регуляторна політика».


 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ