Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ АКТА: Проект рішення Жмеринської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Назва акту - «Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району».

 Регуляторний орган – Жмеринська районна  рада.

 Розробник документа – Постійна комісія районної ради  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів, комісія з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді.

  Контактний телефон – (04332) 5-07-36.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання

 Відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) передбачається нормативне регулювання і удосконалення застосування орендних ставок за використання нерухомого комунального майна.

 На сьогодні в районній раді:

а) затверджено перелік об’єктів, які належать до спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, загальною кількістю  44 об’єкти. З них, за цільовим призначенням (освітні, медичні, соціально-культурні заклади) використовуються 33 об’єкти та 11 об’єктів, в яких розміщуються на умовах оренди 28 орендарів. Станом на 1 січня 2019 року загальна плаща переданого в оренду комунального майна становить 2399,95 кв.м.

б) кількість суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними орендарями комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району,  відповідно даних відповідального за облік та використання комунального майна становить 28 одиниць.

в) станом на  01 січня 2019 року укладено 32 договори оренди майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, з яких, 4 договорів з бюджетними організаціями (орендна плата яких становить 1 гривню на рік відповідно чинного законодавства) та 28 договорів із суб’єктами підприємницької діяльності, на яких і поширюється дане регулювання. Зазначені суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, надання побутових послуг, занять спортом, розміщення аптечних закладів, громадських приймалень. Також надано приміщення для розміщення громадських організацій, установ, підприємств та організації державної і комунальної власності, які не утримуються за рахунок бюджетних коштів.

За ставками, що визначені діючою Методикою розрахунку, пропорцій розподілу та порядок  використання  плати за оренду майна станом на 01 січня 2019 р. до районного бюджету від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло 108 тис. 420 грн. В запропонованому проекті рішення ставки за орендоване майно залишаються незмінним, а отже орендна плата, обрахована після прийняття проекту рішення, залишиться незмінною та не буде спричиняти додаткового навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до частини 2 статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем щодо об’єктів, що перебуває у комунальній власності визначають органи місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

 Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 2. Визначення цілей місцевого регулювання

 Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району,  є підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду  нерухомого  майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна, упорядкування процесу розрахунку, збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету, приведення Методики до засад, що встановлені вимогами Методики №786, та запровадження рівних умов здійснення господарської діяльності для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності.

 3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу

 Проект рішення районної ради підготовлено з метою реалізації повноважень районної ради,  як представника власника майна спільної комунальної власності територіальних громад селища,  сіл району щодо управління комунальним майном та затвердження орендних ставок за використання комунального майна, що передбачає  виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначені питання вирішуються на сесіях районної ради, альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

3.1 Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення без змін (далі – Альтернатива 1)

Процедура передачі в оренду залишається непрозорою та тривалою в часі.

Прийняття регуляторного акту (далі - Альтернатива 2)

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить:

-         ефективне використання комунального майна

-         надходження коштів до районного бюджету

-         дотримання прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна.

-         економія часових та грошових витрат суб’єктів підприємницької діяльності на етапі підготовки документів для участі у конкурсі.

-         приведення у відповідність до норм чинного законодавства орендних відносин між орендарем та орендодавцем

 

3.2 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання:

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди 

Витрати

Альтернатива 1

-

Процедура передачі в оренду залишається непрозорою та тривалою в часі та не конкурентною у порівнянні з приватним сектором.

Альтернатива 2

Прийняття акту дасть такі результати:

- збільшення надходжень до районного бюджету удвічі;

- соціально-економічний розвиток району;

- відновлення комунального майна;

- зниження соціальної напруги.

 

 

 3.3 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди 

Витрати

Альтернатива 1

-

Додаткові витрати часу та коштів на оформлення документів для участі в конкурсному відборі;

Витрати на оренду комунального майна за діючими ставками

Альтернатива 2

Прийняття акту забезпечить:

-                   прозорість процесу передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад;

-                   підвищення ефективності використання спільного майна орендарями в розрізі підтримки його в належному санітарно-технічному стані, своєчасного ремонту та поліпшенні косметичного вигляду

Витрати на оренду комунального майна відповідно Методики розрахунку орендної плати

 

3.4 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акту - 28. Для розрахунку використовується статистичні дані відповідального за облік та використання комунального майна, відповідно до діючих договорів оренди спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, укладених з суб'єктами господарювання, станом на 01.01.2019 р.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

5

123

703

831

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

0,6

14,8

84,6

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні. Проблема продовжує існувати

Витрати на оренду комунального майна за діючими ставками

 

Альтернатива 2

Можливість використовувати та отримувати  на умовах оренди комунальне майно для своєї господарської діяльності та отримання прибутку.

–отримання в оренду об’єктів на конкурсних засадах;

- врахування інтересів попереднього орендаря при переукладанні договорів або продовженні оренди;

- можливість ефективно використовувати орендоване майно;

Витрати часу на укладення договору оренди складає 5 робочих днів (економія часу на укладення договору оренди в середньому  від 15 до 35 днів)

Сума орендної плати за орендоване комунальне майно відповідно діючих ставок,

 - виконанням взятих на себе зобов’язань щодо відновлення комунального майна;

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння балу

Альтернатива 1

1

(проблема продовжує існувати, цілі, зазначені в розділі ІІ аналізу регуляторного впливу не можливо досягти.)

Альтернатива 2

4

(проблема більше існувати не буде, цілі, зазначені в розділі ІІ аналізу регуляторного впливу будуть досягнуті повною мірою)

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця  альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 1

відсутні

Тривала, непрозора та не конкурентна у порівнянні з приватним сектором процедура укладання договорів оренди (до 20-40 днів).

Витрати на оренду комунального майна

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Врегулювання правових відносини, які виникають під час набуття права оренди; збільшення на 3% внаслідок спрощення процедури передачі майна в оренду кількості договорів оренди; збільшення надходження до бюджету.

Можливість використовувати та отримувати  на умовах оренди комунальне майно для своєї господарської діяльності та отримання прибутку.

Витрати часу на укладення договору оренди складає 5 робочих днів (економія часу на укладення договору оренди в середньому  від 15 до 35 днів)

Витрати на оренду комунального майна

Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною

не має

Альтернатива 2

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується

 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення районною радою.

Ступінь ефективності даного регуляторного акту буде оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень сум за оренду комунального майна   до районного бюджету та кількості укладених договорів оренди комунального майна із суб’єктами підприємницької діяльності.

 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропонований проект рішення розроблено з метою врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України. Представлений проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики. Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

-                                   забезпечити інформування громадськості про встановлені положення шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному сайті Жмеринської районної ради;

-                                   після затвердження регуляторного акту оприлюднити в друкованих засобах масової інформації міськрайонній газеті «Жмеринська газета».

Після прийняття регуляторного акту очікується:

- забезпечення права орендарів на одержання інформації про умови здачі в оренду комунального майна;

-                                   інформування орендодавців про розрахунок і порядок використання орендної плати;

-                                   впровадження визначення розміру орендної плати за використання комунального майна в залежності від виду діяльності суб’єкта господарювання;

-                                   перспективи і цілі передачі в оренду комунального майна, прогнозування надходжень у районний бюджет.

 

Ймовірність  досягнення  цілей рішення  ґрунтується  на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання вимог  акту, яка  полягає у:

-    балансі інтересів;

-    простоті  та доступності  положень рішення;

-    простоті виконання  вимог рішення;

-    врегулювання прав  і обов’язків  суб’єктів господарювання, на яких  поширюється  дане рішення.

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

6.  Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються орган місцевого самоврядування,

 фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

  1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 20.11.2018 р. по 20.12.2018 р.

 

№ п/п

Вид консультації: публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо); інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо); запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників

консультацій, осіб

Основні результати

консультацій

(опис)

1

Відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювався проект Регуляторного акту з представниками громадських об’єднань та організацій, фізичні, юридичні особи, суб’єкти господарювання

(28.11.2018 р.)

34

Представники обговорення дійшли згоди про необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту

2

Проведено робочу зустріч та направлено інтернет-запити керівникам суб’єктів господарювання (22.11.2018 р.)

32

В цілому погоджуються щодо необхідності прийняття зазначеного регуляторного акту

3

Відбулося спільне засідання Постійної комісії районної ради  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів та комісії з питань належного використання майна спільної власності територіальних громад району, яке знаходиться  в оренді. (19.12.2018 р.)

 

14

Члени постійної комісії дійшли згоди  щодо необхідності та нагальності затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може  поширюватись  регулювання та дія цього акту:  28 одиниць,  у тому числі малого підприємництва 4 (одиниць) та мікропідприємництва 16 (одиниць);

Питома вага мікро суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) .

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниць

Не передбачено

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не передбачено

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

 

-

-

 

Сплата орендної плати відповідно до Методики розрахунку орендної плати

(в середньому залежно від орендованої площі та цільового призначення майна)*

1170,49 *

1170,49 *

Договори укладаються на 1 рік з можливістю пролонгації

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1170,49

1170,49

 

Договори укладаються на 1 рік з можливістю пролонгації

7

Кількість суб’єктів господарювання, що можуть  виконати вимоги регулювання, одиниць        

28

28

-

8

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

32773,72

32773,72

Договори укладаються на 1 рік з можливістю пролонгації

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

3год.×24,84 грн.

=

74,52 грн.

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

Витрати на підписання договорів оренди

2 год .×24,84грн.

=

49,68 грн

-

-

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

124,20 грн.

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

28

-

-

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

3477,6 грн.

-

-

      

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий апарат районної ради

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

(Витрати на облік суб’єктів підприємницької діяльності, що беруть участь у конкурсі та на підписання договорів)

2 год.

44,52 грн/год

1

28

2493,12

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні

виїзні

не передбачено

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

не передбачено

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання      

не передбачено

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

не передбачено

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання   

не передбачено

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

не передбачено

-

-

-

-

Разом за рік        

х

х

х

х

2493,12

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

№ п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

не передбачено

-

-

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

32773,72

х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3477,6

х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

36251,32

х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

2493,12

х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

38744,44

х

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів не передбачається, так як саме рішення передбачає зменшення витрат для малого підприємництва за рахунок зменшення часу на підготовку та підписання договорів оренди, ефективного розрахунку орендної плати, чіткого та прозорого врегулювання орендних відносин.

 

7.  Обґрунтування  запропонованого строку  дії  регуляторного акту

З моменту  набрання  чинності  цього регуляторного акту  термін його  дії безстроковий – до внесення змін до діючого законодавства України.

 

8. Визначення  показників  результативності дії   регуляторного акту

Показниками  результативності регуляторного акту є:

№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Прогнозне значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту (орієнтовна орендна плата за рік згідно діючих ставок оренди)

грн

32773,72

2

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту

одиниць

28

3

Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту (на ознайомлення з рішенням)

години

3

 

4

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту

Високий

 проект регуляторного акту оприлюднюється на офіційному сайті районної ради, а після прийняття рішення в районних друкованих засобах масової інформації -  «Жмеринській газеті»

5

Кількість нових та пролонгованих договорів оренди комунального майна

відсотки

збільшення на 3 %

6

Часові витрати на підписання договорів оренди

дні

5 днів (економія в середньому 15-35 днів)

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

 

-  відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;

-   опитування орендарів про неузгодженість прийнятого регуляторного акту існуючим умовам надання в оренду комунального нерухомого майна;

-   відстеження змін в чинному законодавстві;

-   відстеження кількості площі, переданої в оренду.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися до початку набуття його чинності під час надходження пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

 

 


Голова постійна комісії районної ради  з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів

 

 

 

 

 

 

Стемповський А.М.

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКАРАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


РІШЕННЯ

 

від  ___________ 2019 року                                           ____ сесія  7 скликання

Про затвердження Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад селища,  сіл Жмеринського  району, збільшення надходжень до районного бюджету, відповідно до статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786, керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, що додається.

2. Встановити наступне:

2.1.Орендна плата в діючих договорах оренди може бути переглянута згідно з новими орендними ставками за умови проведення нової оцінки майна.

2.2.Продовження договорів оренди, укладених до набрання чинності цим рішенням, можливе за умови проведення нової оцінки майна, крім договорів оренди, укладених з бюджетними організаціями.

2.3.Орендодавці майна по закінченню кожного третього року дії договорів оренди (крім договорів оренди, укладених з бюджетними організаціями), протягом наступного місяця зобов’язані проводити нову оцінку майна та перерахунок орендної плати не враховуючи вартість невід’ємних поліпшень майна, здійснених орендарями.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів.

Голова районної ради                                      МАЛЯРЧУК В.Г.


Додаток

до рішення ____ сесії районної ради 7 скликання від ___________ 2019 р.

М Е Т О Д И К А

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

  1. Загальні положення

Дану Методику розроблено відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-правового механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

  1. Орендна плата
2.1.               Орендна плата є обов‘язковим фіксованим платежем, який орендар вносить орендодавцеві або/та до районного  бюджету незалежно від наслідків господарської або іншої діяльності.
2.2.               Орендодавці комунального майна району - комунальні підприємства та установи, зазначені в Переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл  Жмеринського району (додаток 3).
2.3.               Орендна плата встановлюється за погодженням сторін договору оренди, але не може бути меншою розміру, розрахованого за цією Методикою або визначається за результатами конкурсу на оренду майна.

У разі проведення конкурсної процедури орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова.

2.4.               Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць розрахунку на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

Базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції.

Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.5.               Розмір  орендної  плати  може  бути змінено за погодженням сторін. 

Розмір  орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта   оренди,   а   також   в   інших  випадках,  встановлених законодавчими актами України.

Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

2.6.               Річна орендна плата за оренду майна бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок районного бюджету, державними й комунальними закладами охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, Жмеринською районною державною адміністрацією становить одну гривню. Індексація річної орендної плати, зазначеної в цьому пункті, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
2.7.               У випадках, передбачених цією Методикою, для розрахунку орендної плати використовуються результати незалежної оцінки об’єктів оренди.

Рецензування звітів про незалежну оцінку майна проводиться суб’єктами оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів.

Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший термін дії оцінки не зазначеному у самому звіті про оцінку майна.

У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок орендної плати.

При цьому, якщо орендна плата, визначена на підставі нової незалежної оцінки, менша орендної плати за останній місяць оренди, вона не змінюється.

2.8.               Розрахунок      орендної плати, який здійснюється з використанням результатів незалежної оцінки об’єктів оренди, проводиться без врахування суми податку на додану вартість, яка зазначена у звіті про незалежну оцінку майна.

Орендна плата не включає в себе податок на додану вартість.

До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за комунальні послуги.

2.9.               Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
2.10.          Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
2.11.          У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати неустойку. Розмір неустойки визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Неустойка перераховується Орендодавцю.
2.12.          Одностороння відмова від договору оренди не допускається. 
2.13.          Договір оренди припиняється в разі:
–        закінчення строку, на який його було укладено;
–        приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
–        банкрутства орендаря;
–        загибелі об'єкта оренди;
–        ліквідації   юридичної   особи,   яка   була  орендарем  або орендодавцем.
Договір оренди може бути розірвано за погодженням  сторін. 
На  вимогу  однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково розірвано  за  рішенням  суду  у  разі невиконання сторонами своїх зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. 
 
  1. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства

3.1.Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства розраховується у такій послідовності:

-      визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку.

3.2.      Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу визначається за формулою:

 

;     (1)

де Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об‘єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (установ, закладів), визначена згідно з додатком 1 до цієї Методики Розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується за формулою:

;   (2)

де Опл. місячна – орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн..;

Опл. – річна орендна плата, грн.;

Ід.о.– індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

  1. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду нерухомого майна іншим юридичним особам, а також фізичним особам

4.1.         Орендна плата за оренду нерухомого майна іншими юридичними особами, а також фізичними особами визначається у такій послідовності:

-     визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку.

;                    (4)

де Опл. - розмір річної орендної плати, грн;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн;

Сор - орендна ставка, зазначена в додатку 1.

4.2.         Розмір        орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується формулою:

;          (6)

де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;

Опл. - річна орендна плата, грн.;

Ід.о.- індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

4.3.         У       разі використання об’єкта оренди за кількома цільовими призначеннями проводиться зонування - визначення площ для кожного з видів, з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок.

  1. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна

5.1         Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

5.2         Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

;                           (9)

де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;

Опл. — річна орендна плата, грн.;

Ід.о. — індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. — індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

  1. Порядок розрахунку добової та погодинної орендної плати

6.1       У разі, коли об'єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6.2   Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

;                          (10)

де Опл.добова — добова орендна плата, грн;

Опл. місячна місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кд. — кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.

6.3       Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:

;                (11)

 

де Опл. погодинна — погодинна орендна плата в грн.;

Опл. добова — добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кг. — кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.

  1. Розрахунок орендної плати у разі передачі майна в суборенду

У разі отримання Орендарем дозволу на право передачі у суборенду майна відповідно  до розділу VIII Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання від 29 вересня 2016 року розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально-визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати і        погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує Орендар, погоджується з Орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує Орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та перерахуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до бюджету покладається на Орендодавців.

8. Порядок розподілу та використання орендної плати

8.1   Кошти, що надійшли від оренди приміщень, цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, та пеня, отримана за неналежне виконання умов договорів оренди нерухомого майна, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Жмеринської районної ради –70% зараховуються на власні надходження відповідним комунальним підприємствам, установам, закладам і організаціям та 30% до районного бюджету, за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) в повному обсязі орендодавцю.

8.2   Бюджетні установи спрямовують отриману орендну плату на виконання організаційних функцій орендодавця (публікації у засобах масової інформації, нотаріальне посвідчення договорів оренди, оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності та ін.), а також на виготовлення технічної документації на нерухоме майно та земельні ділянки, страхування майна, що перебуває у них в оперативному управлінні, його утримання та поліпшення.

9.Звітність по орендних платежах

Орендодавці комунального майна району подають районній раді звітність про надходження плати за оренду та суборенду майна щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу за формою, визначеною в додатку 2, а також аналітичну довідку про передачу майна в оренду та суборенду, в тому числі щодо виконання орендарями та суборендарями умов договорів оренди та суборенди.

Орендодавці комунального майна району, яким встановлено окремий розподіл орендної плати, кожні півроку подають районній раді звіт про витрачання додатково отриманих від оренди коштів.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 Радіна О.О.


Додаток 1

до Методики

 

Ставки орендної плати за використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району (Соп)

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

Орендна ставка, відсотків

1. Цілісні майнові комплекси

10

2. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 

100

3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 

45

4. Розміщення: 

 

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 

40

- ресторанів з нічним режимом роботи 

40

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

40

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

40

5. Розміщення: 

 

- виробників реклами 

30

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 

30

-  торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

30

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

30

6. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22

8. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21

9. Розміщення: 

 

- клірингових установ 

20

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

20

- майстерень з ремонту ювелірних виробів 

20

- ресторанів 

20

- приватних закладів охорони здоров'я 

20

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

20

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 

20

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

20

- редакцій засобів масової інформації: 

20

- рекламного та еротичного характеру 

20

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

20

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

20

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

20

10. Розміщення: 

 

- крамниць-складів, магазинів-складів 

18

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

18

- торговельних об'єктів з продажу: 

18

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

18

- промислових товарів, що були у використанні 

18

- автотоварів 

18

- відео- та аудіопродукції 

18

- офісних приміщень

18

- антен

18

11. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

12. Розміщення: 

 

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

15

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

15

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

15

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

15

- складів

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

15

13. Розміщення: 

 

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

13

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

13

14. Розміщення: 

 

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з утримання домашніх тварин

12

- стоянок для автомобілів 

12

15. Розміщення: 

 

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе 

10

- ветеринарних аптек 

10

- рибних господарств

10

- приватних навчальних закладів 

10

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

10

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 

10

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

10

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

10

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка 

10

16. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 

10

17. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 

9

18. Розміщення: 

 

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

8

- аптек, що реалізують готові ліки 

8

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

8

19. Розміщення: 

 

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 

7

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

7

20. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 

7

21. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

6

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

6

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 

6

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 

6

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

6

22. Розміщення: 

 

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

5

- оздоровчих закладів для дітей та молоді 

5

- санаторно-курортних закладів для дітей 

5

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 

5

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 

5

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

5

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

5

23. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 

4

- громадських вбиралень 

4

- камер схову 

4

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

4

24. Розміщення: 

 

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 

3

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

3

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів 

3

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

3

- науково-дослідних установ, крім бюджетних 

3

25. Розміщення: 

 

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

2

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

2

- бібліотек, архівів, музеїв 

2

- дитячих молочних кухонь 

2

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 

2

26. Розміщення: 

 

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

1

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

1

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

1

26. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

- перевезення пасажирів 

15

- перевезення вантажів 

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 50 кв. метрів 

3

- понад 50 кв. метрів 

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 100 кв. метрів 

1

- понад 100 кв. метрів 

7

29. Інше використання нерухомого майна 

15

30. Розміщення бюджетних установ, організацій, закладів за 1 кв.м. в місяць

1,5 грн. *

 

*Відповідно до Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, затвердженого рішенням 7 сесії 7 скликання від 29 вересня 2016 року.

 

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 Радіна О.О.


Додаток 2

до Методики

 

З В І Т

про надходження орендної плати за________ (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

______________________________________________________

(назва підприємства, установи, закладу)

п/п

Орендар

Адреса

(орендованого

майна)

Оренд. Площа загаль,

кв.м

Нарах. орендної плати

грн,

всього

Сплачено орендної плати за звітний період, грн, всього

в тому числі:

Заборг. За звітний період,

грн,

всього

в тому числі:

Заборг. за попере­дній період, грн, всього

в тому числі:

Строк

договору

оренди

орендода вцю грн

до

бюджету,

грн

перед Орендода вцем, грн

перед рай. бюдже­том, грн

перед Орендодав цем, грн

перед рай. бюдже­том, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка* інформація надається без врахування ПДВ

Керівник:

мп                                    (прізвище та ініціали)          (підпис)                 ____                                          201                                       року

 

Виконавець:

(прізвище, ім'я, по-батькові)        (підпис)

тел.:__________

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                                                                          Радіна О.О.


Додаток 3

до Методики

Перелік об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району

 

 

Назва об’єкту комунальної власності

Адреса

Балансоутримувач

Приміщення районного будинку культури

м. Жмеринка.

вул. Урицького, 23

КЗ «Жмеринський РБК»

Приміщення архівного відділу райдержадміністрації

м. Жмеринка,

вул. Доватора, 49

Архівний відділ райдержадміністрації

Приміщення та інше майно кіновідеопрокату та кіновідеомережі

м. Жмеринка,

вул. Тімірязєва, 8

Кіновідеопрокат та кіновідеомережа

Приміщення районної ради

м. Жмеринка,

вул. Б. Хмельницького, 14

Районна рада

Приміщення та інші споруди  комунального некомерційного підприємства “Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради

м. Жмеринка,

вул. Київська, 288

КНП «Жмеринська ЦРЛ»

Приміщення та інші споруди  комунального некомерційного підприємства “Жмеринський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги” Жмеринської районної ради

м. Жмеринка,

вул. Добролюбова, 2

КНП «Жмеринський РМЦПМСД»

 АЗПСМ №2

Приміщення культурно-дозвільного центру

м. Жмеринка, вул. Центральна, 6

КП «Жмеринська дирекція кіновідеомережі та кіновідеопрокату

Приміщення та інше майно управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

м. Жмеринка, вул. Центральна, 9

Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації

Приміщення та інші споруди  комунального некомерційного підприємства “Жмеринська районна стоматологічна поліклініка” Жмеринської районної ради

 

м. Жмеринка,

вул. Б. Хмельницького, 40

КНП «Жмеринська стоматполіклініка»

Приміщення ФАП с. Потоки

 

с. Потоки

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФП с. Рижавка

 

с. Рижавка

Жмеринський РМЦПМСД

Частина приміщення ФАП с. Почапинці

 

с. Почапинці

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФП с. Лисогірка

с. Лисогірка

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФАП с. Лопатинці

с. Лопатинці

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФАП с. Лука - Мовчанська

с. Лука - Мовчанська

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФАП с. Мовчани

с. Мовчани

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення ФП с. Межирів

с. Межирів

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення Браїлівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини

смт. Браїлів

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення Мартинівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини

с. Мартинівка

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення Носківецької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

с. Носківці

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення Станіславчицької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини

с. Станіславчик

Жмеринський РМЦПМСД

Приміщення Кармалюківської ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Кармалюкове, вул. Центральна, 1

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення опорного закладу «Браїлівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів імені В.О.Забаштанського»

смт. Браїлів

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

смт. Браїлів

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення філії ОЗ «Сьомацька  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

с. Сьомаки

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Комунального закладу «Дубівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

С. Дубова

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Жуковецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Жуківці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Щучинецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Щученці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Кам’яногірської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Кам’яногірка

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення філії ОЗ «Людавський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад»

С. Людавка

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Носківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

С. Носківці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Почапинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

С. Почапинці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Рівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Рів

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Комунального закладу «Сербинівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

С. Сербинівці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Комунального закладу «Слободо-Межирівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів – дошкільний навчальний заклад»

С. Слобода Межирівська

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Стодулецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С.. Стодульці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення опорного закладу «Мартинівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів»

С. Мартинівка

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення філії ОЗ «Біликовецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад

С. Біликівці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Мовчанської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Мовчани

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Д.Ф.Касьянчука

С. Олександрівка

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Кудіївецької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Кудіївці

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Потоцької  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Потоки

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Тарасівської середньї загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

С. Тарасівка

Відділ освіти райдержадміністрації

Приміщення Телелинецької  загальноосвітньої школи І ступеня

С. Телелинці

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

_______________________________________________________________

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ