Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району


                             

 

УКРАЇНА

 

ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 


РІШЕННЯ

 

від  29 вересня  2016 року                                                         7  сесія 7 скликання

 

 

 

 Про затвердження Положення

 

про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району

 

дповідно до частини 2  статті 43, пунктів 4, 5 статті 60, пункту10 розділу V "Прикінцеві положення", пункту 2 статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», з метою врегулювання здачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, районна рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити в новій редакції Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району.
  2. Зобов'язати керівників підприємств, організацій, установ, закладів району, на балансі яких знаходиться майно спільної власності територіальних громад селища та сіл району при укладенні договорів оренди дотримуватись норм Положення.
  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення 15 сесії 5 скликання від     17 квітня  2008 року «Про затвердження порядку оренди об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад Жмеринського району».
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів (Стемповський А.М.).

 

 

 

Голова районної ради                                                       Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

Додаток

 

до рішення 7 сесії 7 скликання

 

від 29 вересня 2016 року

 

 ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району

 

Загальні положення.

 

 

 

Положення про оренду майна,що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району(далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»,Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», Господарського кодексу України.

Положення складається з таких розділів:

 

І.         Орендодавці.

 

ІІ.        Орендарі.

 

ІІІ.       Об'єкти оренди.

 

IV.      Ініціатива (пропозиція) щодо оренди комунального майна.

 

V.        Порядок укладення договорів оренди.

 

VI.      Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

 

VII.     Конкурсна комісія.

 

VIIІ.    Порядок надання дозволів орендарям на право передачі у суборенду .

 

ІХ.      Форма типового договору оренди.

 

Х.        Ставки орендної плати за використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району

 

ХІ.      Порядок проведення робіт шляхом проведення незалежної оцінки об'єктів оренди комунального майна.

 

ХІІ.     Розподіл коштів, отриманих від оренди комунального майна.

 

ХІІІ.    Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

 

ХІV.    Прикінцеві положення.

 

 І. Орендодавці

 

1.1.      Орендодавцями комунального майна є Жмеринська районна рада щодо права передачі в оренду:

 

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;

 

- нерухомого майна;

 

- індивідуально визначеного майна, що відображається на її балансі.

 

1.2.      Комунальні підприємства, відносно майна, що передано їм у господарське відання.

 

1.3.      Установи, організації, підприємства, заклади щодо майна, яке в них на балансі і передано їм в оперативне управління, якщо таке право прямо передбачено їхніми Положеннями (Статутами).

 

1.4.      Підставою для здачі в оренду є відповідне рішення районної ради

 

ІІ. Орендарі

 

2.1.      Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації.

 

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

 

2.2.      Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

 IІІ. Об’єкти оренди

 

Об’єктами оренди, на які поширюється дія цього Положення, є:

 

3.1.      Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які є господарськими об’єктами з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

 

3.2.      Нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення (чи його частина), може бути визнаним, як об’єкт оренди при умові, що воно є вільне і має:

 

- інвентарну справу;

 

- свідоцтво про право власності (на всю будівлю чи тільки на об’єкт оренди).

 

Виготовлення інвентарних справ та незалежних (експертних) оцінок на об'єкти майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, оформлення на них свідоцтв про право власності, їх державна реєстрація  здійснюється за рахунок районного бюджету для виготовлення технічної документації, оцінки та правоустановчих документів на об’єкти комунальної власності.

 

У разі передачі в оренду об’єкта майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району на конкурентних засадах, орендарем відшкодовується витрати на проведення незалежної (експертної) оцінки.

 

3.3. Інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності (основні засоби виробництва, малоцінні предмети крім матеріалів, автотранспортних засобів, спеціальної автотранспортної техніки, обладнання).

 

                                     ІV.Ініціатива (пропозиція) щодо оренди комунального майна

 

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

 

- від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до розділу ІІ цього Положення;

 

- від Жмеринської районної ради, підприємств, установ, організацій, закладів на балансі яких знаходиться відповідне майно; орендодавців, зазначених в розділі І цього Положення.

 

4.2. Пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених в розділі І Положення, який може оголосити про передачу майна в оренду в порядку встановленим цим Положенням.

 

 V. Порядок передачі комунального майна в оренду

 

5.1. Юридичні та фізичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють орендодавцю заяву та документи:

 

1) Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

 

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

 

- інформацію про засоби зв'язку з ним;

 

- проект договору оренди об'єкта.

 

2) Відомості про претендента:

 

для юридичної особи:

 

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

 

- посвідчені належним чином копії установчих документів;

 

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

 

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

 

для фізичної особи:

 

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

 

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

 

5.2. Право підпису заяви мають:

 

- від юридичної особи – заявник або уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується печаткою юридичної особи;

 

- від фізичної особи – заявник або за його дорученням уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується нотаріально.

 

Розгляд заяв про оренду майна,що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району, здійснюється з урахуванням  особливостей, встановлених Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

 

5.3. За наявністю заяв про оренду майна від двох або більше фізичних чи юридичних осіб на один і той же об’єкт оренди (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви про оренду від бюджетної установи, організації, комунальних підприємств, закладів), орендар визначається на конкурсних засадах.

 

5.5. Поза конкурсом в оренду передаються об’єкти комунальної власності (в тому числі окреме індивідуально визначене майно) в наступних випадках:

 

- для органів місцевого самоврядування, комунальних  підприємств, установ, організацій, закладів;

 

- бюджетним організаціям;

 

- орендарям, які належним чином виконували умови договору та бажають продовжити термін оренди об’єктів комунальної власності;

 

- суборендарю за його заявою та погодженням Орендаря при умові збереження спеціалізації об’єкту оренди.

 

5.6.Орендодавець відмовляє в укладені договору оренди в разі, якщо:

 

- прийнято рішення  про  приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

 

- орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

 

- орендодавець, зазначений в розділі І цього Положення, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою.

 

В разі відмови в укладанні договору заявнику надається письмова мотивована відповідь. Відмова в укладанні договору оренди може бути оскаржена у встановленому законодавством порядку.

 

VI. Порядок проведення конкурсу на право оренди

 

комунального майна

 

6.1.      Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Конкурс проводиться по принципу аукціону, тобто відкритості пропонування розміру орендної плати.

 

6.2. Документи (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

 

Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників.

 

Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням під час якого конверти розпечатуються. Комісія проводить засідання за 4 дні до проведення конкурсу.

 

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

 

6.4.      Пропозиції щодо орендної плати подають голові конкурсної комісії в закритих конвертах .

 

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих, з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

 

6.5.      Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

6.6.      Умовами конкурсу є:

 

- стартовий розмір орендної плати;

 

- ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

 

- дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

 

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат);

 

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

 

- виконання певних видів ремонтних робіт;

 

- виконання встановлених для підприємства завдань;

 

- збереження (створення) нових робочих місць;

 

- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм об’єкта;

 

- створення безпечних умов праці;

 

- дотримання умов належного утримання об’єкта оренди.

 

Інші умови включаються до умов проведення конкурсу за пропозицією орендодавця. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

 

6.7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

 

- заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошені про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна.

 

6.8. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу. Переможця конкурсу визначає постійна конкурсна комісія.

 

VII. Конкурсна комісія

 

7.1. Комісія утворюється власником або орендодавцем по кількісному складу з 7-5 осіб. Конкурс на право оренди об’єкта оголошується орендодавцем. Конкурс проводить конкурсна комісія, що утворюється орендодавцем.

 

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця. Спеціалісти орендодавця, які є членами комісії і залучені до організаційного забезпечення проведення конкурсу повинні:

 

- організувати попереднє засідання конкурсної комісії, на якому визначаються конкурсні умови щодо експлуатації об'єкта;

 

- забезпечити наявність технічного паспорту, паспорту пам'ятки архітектури (у разі необхідності), свідоцтва про право комунальної власності на нерухоме майно та проведення незалежної оцінки вартості об'єкта за кошти орендодавця;

 

- на засідання конкурсної комісії підготувати інформацію щодо учасників конкурсу та переліку документів наданих для розгляду;

 

- передати телефонограми членам конкурсної комісії .

 

7.2. Комісія починає роботу з моменту прийняття розпорядження про її створення

 

7.3. Керує діяльністю комісії й організує її роботу голова комісії.

 

Голова комісії в межах своєї компетенції:

 

- скликає засідання комісії;

 

- головує на засіданнях;

 

- дає доручення членам комісії;

 

- організовує підготовку матеріалів на розгляд. 

 

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

 

7.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

 

- визначення умов проведення конкурсу;

 

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

 

- визначення переможця конкурсу;

 

- складання протоколів для підготовки проекту рішення виконкому.

 

7.5. Засідання комісії є відкритими. На засіданні конкурсної комісії можуть приймати участь конкурсанти. Учасники конкурсу мають право ознайомитись з рішенням конкурсної комісії ( протоколом).

 

7.6. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому більш ніж 50 відсотків її членів.

 

7.7. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

 

Рішення про визначення переможця приймається відкритим голосуванням більшістю голосів. Переможця конкурсу оголошує головуючий.

 

7.8. Учасники конкурсу в порядку черговості подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати, розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошені про проведення конкурсу.

 

7.9. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

 

7.10. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу є оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, після чого голова комісії пропонує учасникам конкурсу вносити пропозиції.

 

7.11. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають руку і називають свою пропозицію та заповнюють, підписують бланк пропозиції. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

 

7.12. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

 

7.13. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги порядку проведення конкурсу, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

 

7.14. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

 

7.15. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець  протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

 

7.16. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

 

7.17. Конкурс визнається таким, що не відбувся:

 

- у випадку наявності рішення судових органів про визнання недійсним результатів конкурсу.

 

 

 

VIIІ. Порядок надання дозволів орендарям

 

на право передачі у суборенду

 

та поновлення терміну дії договорів оренди

 

 

 

8.1. З дозволу орендодавця Орендар може передати в суборенду частину орендованого приміщення. Для цього Орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають відповідні документи в Жмеринську районну раду. Після розгляду районною радою вони віддаються  Орендодавцю для опрацювання.

 

8.2. Орендодавець перевіряє об’єкт оренди на предмет дотримання орендарем умов договору оренди і, при відсутності порушень, готує та подає на розгляд проект рішення районної ради, при цьому враховується, що:

 

- площа суборенди не перевищує 10 відсотків орендованої площі (у разі суборенди до 6 годин на добу чи до 15 діб на місяць (на рік), площа суборенди може бути 30 відсотків);

 

- термін суборенди не більше терміну оренди.

 

8.3. Після прийняття відповідного рішення сесії районної ради про передачу майна у суборенду проводиться укладання договорів суборенди.

 

8.4. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.

 

8.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

 

8.6. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий  термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну договору.

 

 

 

ІХ. Форма типового договору оренди

 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ

 

м. Жмеринка                                                               "____"_____________р.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 (у подальшому іменоване "Орендодавець") в особі ______________________________________________  що діє на підставі __________________________________________________________________ з одного боку, та__________________________________

 

(в подальшому іменований "Орендар") в особі__________________________ який діє на підставі _______________ з другого боку, уклали цей Договір про наступне.

 

1. Предмет договору

 

1.1.      Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування ______________________________________________________,

 

(характеристика та повна назва майна)

 

далі "Майно", яке належить майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району розташоване за адресою: __________ та знаходиться на балансі _____________________;

 

1.2.      Майно передається в оренду з метою використання під________________

 

 

 

 

 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

 

2.1.   Набуття Орендарем права користування Майном настає після підписання сторонами: цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

 

2.2.   Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишаються територіальні громади району в особі Жмеринської районної ради, а Орендар користується ним протягом строку дії договору оренди.

 

2.3.   У разі припинення цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві Майно у стані, не гіршому, ніж воно було одержано, згідно з актом приймання-передачі.

 

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

 

2.4.   Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на Орендодавця.

 

 

 

3. Орендна плата

 

3.1.      Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за державне майно та пропорції її розподілу. Орендна плата становить   ____грн.    в        місяць. Розмір орендної плати складає _________грн.в місяць, без урахування ПДВ та індексу інфляції.

 

3.2.      Нарахування орендної плати починається з дати підписання Акту приймання-передачі.

 

3.3.      Нарахування орендної плати припиняється з моменту припинення договору.

 

3.4.      Орендна плата за орендоване Майно сплачується Орендарем щомісяця до 28 числа кожного місяця.

 

3.5.      Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування на індекс інфляції за минулий місяць і сплачується ним самостійно.

 

3.6.      Орендна плата перераховується на поточний рахунок Орендодавця.

 

3.7.      Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарськоїдіяльності. Розмір орендної плати може бути змінений запогодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

3.8.      У випадку внесення орендної плати в розмірі, що перевищує розмір орендної плати визначений цим Договором, переплата, за бажанням Орендаря, може бути йому повернена або залікована в рахунок наступних платежів на підставі акту звірки взаєморозрахунків.

 

 

 

4. Обов'язки Орендаря

 

Орендар зобов'язаний:

 

4.1.   Укласти договір страхування орендованого Майна на весь термін дії цього Договору та прийняти Майно за актом приймання-передачі. При визначенні страхової суми за основу приймається експертна оцінка вартості Майна.

 

4.2.   Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

 

4.3.   Підтримувати орендоване Майно відповідно до вимог ДБНіП, забезпечити експлуатацію будівельних елементів і інженерного обладнання згідно технічних норм і правил.

 

4.4.   Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

 

4.5.   Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню та псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

 

4.8.   Здійснювати поточний ремонт.

 

4.9.   Здійснити укладання договорів на отримання комунальних послуг (газо -, водо -, теплопостачання, послуги водовідведення та електрифікації), договорів на оплату експлуатаційних витрат та договору на пропорційну частину відшкодувань на утримання прилеглої до будівлі території у термін, визначений відповідними розпорядчими документами обслуговуючих підприємств, з дати підписання акту приймання-передачі.

 

4.10. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті покрівлі і фасаду окремо розташованих нежитлових будівель, а також в утриманні прибудинкової території в належному стані.

 

4.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану орендованого Майна чи його втрати (повної або часткової) з вини Орендаря.

 

4.12. Орендар зобов'язаний відшкодовувати збитки, завдані третім особам у зв'язку з користуванням орендованим Майном, на загальних підставах.

 

4.13. У разі затримання повернення Майна Орендодавцеві Орендар несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження до моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

 

4.19. Надавати безперешкодний доступ представникам Орендодавця та Власника до орендованих приміщень з метою контролю за додержанням умов договору оренди Майна.

 

4.20. Забезпечити можливість доступу до інженерних мереж представникам організацій, які здійснюють їх обслуговування, які розташовані в орендованому приміщенні або до яких доступ можливий тільки через орендоване приміщення. У випадку аварійної ситуації або можливості її виникнення забезпечити доступ до інженерних мереж негайно.

 

4.21. Обов’язок отримання рахунків на сплату орендної плати покладається на орендаря.

 

5. Права Орендаря

 

Орендар має право:

 

5.1.      Користуватися орендованим Майном відповідно до його призначення та умов цього Договору.

 

5.2.      Здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, улаштування окремих входів у встановленому порядку, при наявності дозволу Власника.

 

5.3.      Передавати частину орендованого Майна у користування іншій особі (піднайом) лише за згодою Орендодавця на строк, який не перевищує строк Договору оренди, та за умови відповідності вимогам цього Договору. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

 

 

 

6. Обов'язки Орендодавця

 

Орендодавець зобов'язаний:

 

6.1.   Укласти договір оренди та передати Орендарю в оренду Майно згідно акту приймання - передачі.

 

6.2.   Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

 

 

 

7. Права Орендодавця

 

Орендодавець має право:

 

7.1.      Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:

 

1)        Орендар користується Майном всупереч Договору або призначенню Майна;

 

2)        Орендар без дозволу Орендодавця передав Майно або його частину у користування іншій особі;

 

3)        У разі невнесення чи внесення орендної плати Орендарем не у повному обсязі протягом трьох місяців;

 

4)        У разі невиконання Орендарем умов договору;

 

5)        Якщо Орендар використовує майно не за цільовим призначенням.

 

7.2.     Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

 

7.3.     Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

 

7.4.     Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 

 

 

8. Інші умови

 

8.1.   Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

 

8.2.   У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, до нового власника переходять усі права та обов'язки Орендодавця.

 

 

 

9. Відповідальність сторін

 

9.1.   За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

 

9.2.   Суперечки, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд суду.

 

9.3.   Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується на користь Орендодавця відповідно до чинного законодавства в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

 

9.4.   У разі неповернення об'єкту оренди після припинення або дострокового розірвання договору оренди у встановлений Договором термін Орендар сплачує на користь Орендодавця неустойку за кожний прострочений день у 2-кратному розмірі від передбаченого Договором розміру щоденної орендної плати. Часом прострочення є період з моменту встановленого для повернення Майна до моменту підписання акту приймання-передачі.

 

 

 

10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору

 

10.1. Цей Договір діє з "___"______ р. до "___"_______ р.

 

10.2. Зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, розглядаються сторонами протягом 20 днів і оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

 

10.3. Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду, суду у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.

 

10.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця, які можна відокремити без завдання шкоди, можуть бути вилучені Орендарем.

 

10.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору протягом 30 днів після закінчення його строку, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.

 

10.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

 

- закінчення строку, на який його було укладено;

 

- приватизації об'єкта оренди Орендарем;

 

- загибелі об'єкта оренди;

 

- достроково за згодою сторін або за рішенням суду;

 

- банкрутства Орендаря;

 

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

 

10.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

 

10.8  Договір складено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для сторін.

 

 

 

11. Юридичні адреси сторін:

 

Орендодавець:________________________________________________________________________________________________________________________

 

Орендар._____________________________________________________________________________________________________________________________

 

11.1. До цього Договору додаються та є невід'ємними його частинами:

 

- Акт прийому-передачі орендованого Майна.

 

- Розрахунок орендної плати.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Орендодавець                                                                            Орендар

 

___________                                                                    ____________

 

М.П.                                                                                              М.П.

 

 

 

 

 

Х. Ставки орендної плати за використання майна, майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

Орендна ставка, відсотків

1. Цілісні майнові комплекси

10

2. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 

100

3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 

45

4. Розміщення: 

 

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів 

40

- ресторанів з нічним режимом роботи 

40

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

40

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет 

40

5. Розміщення: 

 

- виробників реклами 

30

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 

30

-  торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

30

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

30

6. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22

8. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21

9. Розміщення: 

 

- клірингових установ 

20

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

20

- майстерень з ремонту ювелірних виробів 

20

- ресторанів 

20

- приватних закладів охорони здоров'я 

20

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 

20

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 

20

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

20

- редакцій засобів масової інформації: 

20

- рекламного та еротичного характеру 

20

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

20

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

20

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

20

10. Розміщення: 

 

- крамниць-складів, магазинів-складів 

18

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

18

- торговельних об'єктів з продажу: 

18

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

18

- промислових товарів, що були у використанні 

18

- автотоварів 

18

- відео- та аудіопродукції 

18

- офісних приміщень

18

- антен

18

11. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 

17

12. Розміщення: 

 

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 

15

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

15

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

15

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

15

- складів

15

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

15

13. Розміщення: 

 

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

13

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

13

14. Розміщення: 

 

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з утримання домашніх тварин

12

- стоянок для автомобілів 

12

15. Розміщення: 

 

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе 

10

- ветеринарних аптек 

10

- рибних господарств

10

- приватних навчальних закладів 

10

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

10

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 

10

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

10

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

10

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка 

10

16. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 

10

17. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 

9

18. Розміщення: 

 

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

8

- аптек, що реалізують готові ліки 

8

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 

8

19. Розміщення: 

 

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 

7

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 

7

20. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 

7

21. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 

6

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

6

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 

6

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 

6

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 

6

22. Розміщення: 

 

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

5

- оздоровчих закладів для дітей та молоді 

5

- санаторно-курортних закладів для дітей 

5

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету 

5

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 

5

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги 

5

- суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

5

23. Розміщення: 

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 

4

- громадських вбиралень 

4

- камер схову 

4

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

4

24. Розміщення: 

 

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 

3

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

3

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів 

3

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

3

- науково-дослідних установ, крім бюджетних 

3

25. Розміщення: 

 

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

2

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

2

- бібліотек, архівів, музеїв 

2

- дитячих молочних кухонь 

2

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян 

2

26. Розміщення: 

 

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

1

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 

1

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

1

26. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

- перевезення пасажирів 

15

- перевезення вантажів 

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 50 кв. метрів 

3

- понад 50 кв. метрів 

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 

- не більш як 100 кв. метрів 

1

- понад 100 кв. метрів 

7

29. Інше використання нерухомого майна 

15

30. Розміщення бюджетних установ, організацій, закладів за 1 кв.м. в місяць

1,5 грн.

 

 

 

* Розрахунок орендної плати здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

 

Також відсоток орендної ставки може змінюватись відповідно до змін у постанові Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

 

 ХІ. Порядок проведення робіт шляхом проведення незалежної оцінки об'єктів оренди комунального майна

 

11.1.    Замовником робіт з незалежної оцінки об'єктів оренди є орендодавці: визначені в розділі І.

 

11.2.    Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

 

 ХІІ. Розподіл коштів, отриманих від оренди комунального майна

 

12.1.    Кошти, що надійшли від оренди приміщень, цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів,та пеня, отримана за неналежне виконання умов договорів оренди нерухомого майна які знаходяться на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Жмеринської районної ради –70% зараховуються на власні надходження відповідним комунальним підприємствам, установам, закладам і організаціям та 30% до районного бюджету.

 

ХІІІ. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань

 

13.1.    Передача майна в оренду не припиняє право власності на це майно.

 

13.2.    Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

 

13.3.    Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство, установа, заклад (крім бюджетних) на балансі якого знаходиться це майно.

 

13.4.    Амортизаційні нарахування на об’єкти оренди, балансоутримувачем яких є бюджетні установи (заклади) не нараховуються.

 

13.5.    Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

 

 ХІV. Прикінцеві положення

 

 У вирішенні питань, що виникають у процесі орендних відносин не обумовлених цим Положення, керуватись чинним законодавством.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                    Володимир БІГАС

 
_________________________________________________________________________________________________________Аналіз регуляторного впливу

 до проекту рішення Жмеринської районної ради

  «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району»

 
Регуляторний орган:   Жмеринська районна рада.

 Розробник:                  Виконавчий апарат Жмеринської районної ради

 Контактний телефон:   5-07-43     

 Аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

1. Опис проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта 

 На даний час питання, пов’язані з орендою, регулюються нормативно-правовими актами, затвердженими рішенням 15 сесії районної ради 5 скликання від 17 квітня  2008 року «Про затвердження порядку оренди об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад Жмеринського району»

 Після прийняття даного рішення внесено певні зміни до чинного законодавства з питань оренди майна.

 Проблемою, яку пропонується вирішити шляхом приймання рішення про внесення змін є удосконалення нормативно-правової бази при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад селища, сіл Жмеринського району, більш повне врахування норм державного регулювання питань оренди державного та комунального майна.

       2. Цілі нормативного регулювання

 Метою прийняття змін  є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства процедури передачі майна, створення єдиного підходу до укладення договорі в оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин, удосконалення процедури проведення конкурсу на право  оренди  майна.

 3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

 Існує два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

 Перший – залишити існуючі рішення без змін.

Зазначена альтернатива є неприйнятною, оскільки цілей правового регулювання не буде досягнуто. Також виникнуть труднощі при застосуванні норм діючих регуляторних актів.

          Друга альтернатива - прийняття запропонованого акту.

          Дана альтернатива є актуальною та забезпечить виконання норм чинного законодавства.

           4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району.

 Для прийняття цього регуляторного акта необхідно:

 1. Провести погодження проекту у встановленому законодавством порядку.

 2. Забезпечити інформування громадськості про його вимоги шляхом оприлюднення.

 5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

 Прийняття рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі воренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району» надасть можливість:

 –       привести Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району до вимог чинного законодавства;

 –       підвищити ефективність використання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Жмеринського району;

 –       удосконалити та деталізувати процедуру проведення конкурсу на право оренди комунального майна району;

 –       створити єдиний підхід належного правового оформлення орендних правовідносин при укладенні договорів оренди.

 Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Негативний вплив зовнішніх чинників на дію цього регуляторного акта відсутній.

            Впровадження не потребує додаткових витрат з районного бюджету.

 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 Очікуваними вигодами в разі прийняття даного акту є:

 –       ефективне використання комунального майна;

 –       встановлення чіткої і прозорої процедури передачі майна в оренду;

 –       удосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна району.

 7. Строк дії регуляторного акта 

          Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений. 

 8. Показники результативності регуляторного акта

 У результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися :

            - ефективність розробленого механізму;

            - кількість укладених договорів оренди;

            - рівень поінформованості усіх суб'єктів господарювання;

            - кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюються даний регуляторний акт

 9. Заходи з відстеження результативності акта

 Для визначення результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

 Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

 Періодичні відстеження результативності акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

       Аналіз регуляторного впливу підготовлено виконавчим апаратом Жмеринської районної ради (23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Б.Хмельницького, 14,  Телефон: 5-07-43)    

 

 

 

   Голова районної ради                                          Василь МАЛЯРЧУК

 

 

 

 

 

                                                                                                  

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ