Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Затвердження переліку платних медичних послуг, які надаються КНП „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради


 

УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

від  ______________  2019 року                                        __________ сесія 7 скликання

Про затвердження переліку платних медичних послуг, які надаються КНП „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради    

 

Відповідно до  пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” та від 11.07.2002 р. № 989 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  17.09.1996 р. № 1138”, районна рада ВИРІШИЛА :  

1. Затвердити перелік платних медичних послуг, які надаються КНП  „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради (додаток №1) та перелік осіб, яким надаються платні медичні послуги по пільговій ціні (додаток №2).

2. Головному лікарю КНП  „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради:

2.1. Довести перелік платних медичних послуг та перелік пільгових категорій населення по наданню платних послуг до відома населення Жмеринського району та міста Жмеринка в засобах масової інформації, на території центральної районної лікарні (приміщення поліклініки, відділень лікарні та інших).

2.2. Організацію надання платних послуг здійснювати відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження та з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, соціального захисту населення, соціально-трудових відносин, роботи з ветеранами. 

 

Голова районної ради                                               Малярчук В.Г.


Додаток № 2
 до рішення Жмеринської районної ради

                                                             від «__» ___________ 2019 року  № ______

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

осіб, яким надаються платні медичні послуги по пільговій ціні

 

- інваліди Великої Вітчизняної війни та учасники бойових дій (безкоштовно);

 - ліквідатори, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (50%);

 - працівники КНП „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради (безкоштовно), в тому числі:

а) медичний огляд водія транспортного засобу (без сертифіката психіатра);

б) проходження обов’язкового наркологічного огляду;

в) видача медичної довідки про проходження  психіатричного огляду.

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради «Про затвердження  платних медичних послуг, які надаються КНП „Жмеринська центральна районна лікарня” Жмеринської районної ради

 

1.Визначення та аналіз проблеми

Даний регуляторний акт розроблено з метою впорядкування відносин у сфері надання платних медичних послуг.

Протягом останніх років відбувалось значне зростання заробітної плати працівників охорони здоров’я, підвищення цін на перев’язувальні матеріали, медичний інструментарій, медикаменти, енергоносії та комунальні послуги. Це призводить до виходу вартості надання медичних послуг за межу рентабельності.

Враховуючи фактичні витрати на охорону здоров’я району виникла необхідність затвердження розрахунків вартості платних медичних послуг.

КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради надає суб’єктам господарювання та населенню такі платні медичні послуги:

-       попередній профілактичний  медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів;

-       періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспортних засобів;

-       медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами;

-       попередній профілактичний медичний  огляд при прийнятті на роботу працівників певних категорій;

-       періодичний профілактичний медичний огляд працівників певних категорій;

-       видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби;

-       видача сертифікату обов’язкового наркологічного огляду;

-       видача медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

-       попередній медичний огляд з отриманням ОМК (особова медична книжка);

-       профілактичні огляди працівників підприємств та організацій за їх ініціативою (за винятком бюджетних установ);

-       періодичний медичний огляд з отриманням ОМК (працівники громадського харчування);

-       періодичний медичний огляд з отриманням ОМК (вчителі, вихователі);

-       періодичний медичний  огляд з отриманням ОМК (продавці);

-       попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу працюючих із пестицидами;

-       штучне переривання вагітності.

  Окремо на кожну медичну послугу, що надається, складено економічно обґрунтовану  калькуляцію витрат.

 2. Визначення цілей прийняття рішення

Основною метою прийняття зазначеного рішення є встановлення платних послуг в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних  послуг, забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів, забезпечення стабільного функціонування госпрозрахункового відділення лікарні по ефективному безперебійному наданню послуг населенню, захист інтересів споживачів, сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, що в свою чергу будуть направлятися на заходи, пов’язані з виконанням основних функцій лікарні, які не забезпечені (або частково забезпечені) асигнуваннями із загального фонду бюджету та у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання».

Платні послуги, що надаються населенню району є додатковими послугами КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради і здійснюються окремо від основної діяльності закладу.

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілі відсутні, бо в іншому випадку це не відповідатиме вимогам діючого законодавства.

Забезпечення виживання закладів охорони здоров’я в умовах жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, володіння сучасними технологіями та придбання сучасного медичного обладнання.

 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми

Проектом рішення Жмеринської районної ради Вінницької області   « Про затвердження  платних медичних послуг, які надаються КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради, запроваджується встановлення тарифів на послуги медичного характеру шляхом встановлення тарифів на медичні послуги, які надаються на платній основі.

 5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей

   Платні послуги, що надаються населенню району, є додатковими послугами лікувального закладу  і здійснюються окремо від основної діяльності установи. Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.

 6. Визначення очікуваних результатів  - метод аналізу вигод та витрат

Методи одержання результатів відстеження:

- звітність  КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради щодо надходження коштів від платних послуг, використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання платних послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

Враховуючи соціальну значимість медичних послуг та необхідність забезпечення стабільного функціонування лікарні по ефективному безперебійному наданню послуг населенню, запроваджено державне регулювання цін на основні платні медичні послуги.

 7. Визначення показників результативності регуляторного акту

Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності:

-         дані щомісячних звітів по наданню платних послуг;

-         дані моніторингу цін на медикаменти;

-         діючі законодавчі акти про оплату праці;

-         дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги,

-         діючі законодавчі акти з питань ціноутворення.

Прийняття рішення забезпечить державне встановлення  тарифів у сфері охорони здоровя на платні послуги, що надаються КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради. Реалізація проекту не потребує матеріальних та інших витрат.

 8. Визначення заходів, за  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Результативність регуляторного акта здійснюється за допомогою відстеження статистичних даних та фінансових звітів.

 

 Головний лікар КНП «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради      Боровський Р.В.

 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ