Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


Щодо визначення місця проживання дитини

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформує щодо визначення місця проживання дитини відповідно до частини другої статті 3 Сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Отже, ознаками фактичної сім’ї, що складає фактичний шлюб між чоловіком та жінкою є:

 • Спільне проживання чоловіка і жінки;
 • Спільний побут;
 • Взаємні права і обов’язки.

Конституційний суд України у своєму рішенні від 3 червня 1999 року у справі № 1-8/99 зазначив, що обов’язковою умовою для визнання осіб членами сім'ї, крім власне факту спільного проживання, є ведення спільного господарства, тобто:

 • наявність спільних витрат;
 • спільний бюджет;
 • спільне харчування;
 • купівля майна для спільного користування;
 • участі у витратах на утримання житла, його ремонт;
 • надання взаємної допомоги;
 • наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;
 • інші обставини, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Тривалість спільного проживання чоловіка та жінки як ознака наявності сім’ї на законодавчому рівні не визначена. Водночас строк спільного проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюб умає бути достатнім для того, щоб стверджувати, що між чоловіком та жінкою склалися усталені відносини, які притаманні подружжю.

 Згідно з роз’ясненнями Верховного суду України від 01 січня 2012 року, викладеними у судовій практиці щодо розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, відповідно до пункту 5 частини першої статті 315 ЦПК України суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов:

 • має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю, термін спільного проживання (не менше п’яти років);
 • мета встановлення факту (розподіл спільно набутого майна, спадкування за законом);
 • відсутній спір про право.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 315 ЦПК України встановлення факту проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу здійснюється судом в порядку окремого провадження. Норма статті 315 ЦПК України щодо встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки застосовується до правовідносин, які виникли з 01 січня 2004 року (набрання чинності Сімейним кодексом України від 10 січня 2002 року №2947-III).

Заява фізичної особи про встановлення факту проживанняоднієюсім’єючоловіка та жінки без укладенняшлюбуподається в порядку окремогопровадження до районного, районного у місті, міськогочиміськрайонного суду за місцемїїпроживання.

Підсудність справ за заявоюгромадянинаУкраїни, якийпроживає за її межами, про встановлення факту, щомаєюридичнезначення, визначається за йогоклопотаннямухвалоюсудді Верховного Суду України (стаття 316 ЦПК України).

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченомустаттею 4 Закону України «Про судовийзбір». Вартість судового збору за подання заяви фізичною особою в порядку окремогопровадженняскладає 0,2 розмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб – 420 грн. 40 копійок (станом на 01 січня 2020 року).

Заява про встановлення факту проживанняоднієюсім’єючоловіка та жінки без шлюбу повинна відповідати як загальним правилам щодозмісту і формипозовної заяви, встановленимстаттями 175, 177 ЦПК України, так і вимогамщодоїїзмісту, передбаченимстаттею 318 Цивільногопроцесуального кодексу України.

Згідно з статтею 318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

який факт заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливостіодержанняабовідновленнядокументів, щопосвідчуютьцей факт;

докази, щопідтверджують факт.

До заяви про встановлення факту проживанняоднієїсім'єючоловіка та жінки без шлюбудодаютьсядокументи та докази того, щоміжзаявником та іншоюособоюмалимісцефактичнішлюбністосунки:

Докази, якіпідтверджуютьнаявність факту проживанняоднієюсім’єючоловіка та жінки без шлюбу (свідоцтва про народженнядітей, довідки з місцяпроживання, свідченнясвідків, листиділового та особистого характеру тощо). Такожцеможуть бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», свідоцтва про народженнядітей, в якихчоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з погосподарськихдомових книг про реєстраціючивселення; заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з якихвбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного);

Докази, щосвідчать про спільневеденнягосподарства (спільнасплатарахунків, оформленнякредитів, докази про спільнепридбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), довідки (абоактиобстеженьжитлових умов згідноДодатку 3 Правил облікугромадян, якіпотребуютьполіпшенняжитлових умов, і наданняїмжилихприміщень в Українській РСР, затвердженихпостановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофрадивід 11 грудня 1984 року № 470 житловихорганізацій, сільських рад про спільнепроживання та веденнягосподарства).

Також детальну інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером «гарячої лінії» системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). За згаданою «гарячою лінією» можна отримати консультацію з правових питань, дізнатися інформацію щодо актуальних адрес центрів та з’ясувати інші питання функціонування системи надання безоплатної правової допомоги.

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги

21021, Україна, м. Вінниця, вул. Порика, 29

Телефон / факс: (0432) 56-01-80; 38 (098) 00 26 774, 38 (098) 67 87 593;

Email: vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.vn.ua

 

Барське бюро правової допомоги

м. Бар

вул. Героїв Майдану, 6

E-mail: barske@legalaid.vn.ua

Тел.: (04341) 2-15-55

 

Вінницьке бюро правової допомоги

м. Вінниця

вул. Хмельницьке шосе, 17

E-mail: vinnytske@legalaid.vn.ua

Тел.: (0432) 66-14-72

 

 Жмеринське бюро правової допомоги

м. Жмеринка

вул. Валерія Брезденюка, 19

E-mail: zhmerynske@legalaid.vn.ua

Тел.: (04332) 2-28-08

 

Тиврівське бюро правової допомоги

смт Тиврів

вул. Шевченка, 5

E-mail: tyvrivske@legalaid.vn.ua

Тел.: (04355) 2-15-77

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА