Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


 

ВИТЯГ

 

з положення про постійні комісії районної ради,

 

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

 

районної ради 7 скликання від 26 листопада 2015 року

Повноваження постійних комісій

 

Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та реформування земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр

Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає питання,  віднесені до її компетенції, бере участь у здійсненні    програм    щодо    розвитку    сільського    господарства, створенні   умов   для   обслуговуючих   підприємств,   підприємств переробної промисловості агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності на землю та господарювання,   ефективному  використанню  й  охорони  земель, участь у здійсненні земельної реформи, збереження та відтворення родючості ґрунтів, готує висновки з цих питань.

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною   ініціативою   вивчає   питання   власних   та   делегованих районній    державній    адміністрації    повноважень    щодо    питань сільського господарства та продовольства району, регулювання земельних відносин:

 • попередньо розглядає, здійснює контроль та подає висновки з питань, які безпосередньо  розглядаються радою  і  визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексу України та інших законодавчих актах України;
 • подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі та землекористувачів;
 • розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель;
 • готує    пропозиції    щодо    впровадження    регіональних    програм    і регіональних    контрактів   з    виробництва,    заготівлі    та    реалізації сільськогосподарської продукції, покращення надходжень до місцевих бюджетів від агропромислового комплексу;
 • вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та організаційних  умов  діяльності  сільськогосподарських  підприємств різних форм господарювання;
 • здійснює   контроль   за   виконанням   програми   розвитку   особистих підсобних господарств району;
 • здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи в районі, подає висновки щодо погодження місць розташування об'єктів;
 • попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;
 • вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фермерських) та інших господарств району;
 • подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетності розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
 • заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу району, регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин;
 • організовує, в разі необхідності, проведення екологічної експертизи;
 • розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, а також бере участь у підготовці регіональних та загальнодержавних програм охорони довкілля;
 • інформує населення про стан навколишнього природного середовища;
 • розглядає проекти рішень про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • подає  свої  висновки   та  пропозиції  щодо   здійснення   заходів  для відновлення природних ресурсів, вживає заходи щодо їх захисту;
 • розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належить до її компетенції,   організовує слухання  з  цих  питань,  в тому  числі  на засіданнях районної ради;
 • розглядає всі  інші  питання, які  відносяться до відання  комісії та районної ради.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ