Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


 

ВИТЯГ

 

 з положення про постійні комісії районної ради,

 

 затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

 

 районної ради 7 скликання від 26 листопада 2015 року

Повноваження постійних комісій

 

Постійна комісія районної ради з питань депутатської діяльності і етики, адміністративно–територіального устрою, законності і правопорядку, регулювання комунальної власності, розвитку інфраструктури населених пунктів

Комісія за дорученням ради або письмовим зверненням депутата, групи   депутатів   розглядає   питання,   пов'язані   з   депутатською діяльністю   та   додержанням   норм   депутатської   етики,    готує висновки з цих питань.

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

 • розробляє та подає свої пропозиції щодо  режимних моментів роботи ради та її органів;
 • здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та на виборчих округах, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;
 • готує   висновки   з   питань   дострокового   припинення   повноважень депутата ради;
 • вносить на розгляд ради питання щодо клопотань про присвоєння почесних звань та імен видатних діячів;
 • вносить    на   розгляд   ради    питання    щодо    надання   дозволу    на використання символіки;
 • бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України,   інших   нормативних   актів   Верховної   Ради,   Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • попередньо розглядає та готує висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб'єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради;
 • розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою населених пунктів;
 • за пропозицією сільських, селищних рад вивчає питання щодо передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють потреби виключно цих територіальних громад;
 • здійснює контроль за збереженням та використанням майна об'єктів спільної власності територіальних громад району;
 • погоджує   питання   щодо   відчуження   майна,   що   перебуває   в районній комунальній власності;
 • аналізує звіти про хід та результати відчуження комунального майна;
 • узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів;
 • здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення «Депутатського тижня» та єдиного дня депутата в районі, узагальнює висловлені пропозиції і зауваження, доводить  їх  до виконавців;
 • може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку нагляду справ згідно з чинним законодавством України;
 • дає    консультації    та    юридичні    висновки    органам    місцевого самоврядування, громадянам, об'єднанням громадян тощо;
 • здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту пільгових категорій населення, в тому числі дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;
 • подає пропозиції щодо підтримки засобів масової інформації, готує з цих питань проекти рішень та розпоряджень;
 • взаємодіє з  політичними партіями  та організаціями,  об'єднаннями, творчими    спілками,    засобами    масової    інформації,    релігійними організаціями;
 • співпрацює з прес – службою та з редакцією газети «Жмеринський меридіан» в питаннях висвітлення діяльності районної ради;
 • заслуховує звіти  головного редактора газети «Жмеринський меридіан» співзасновником якої є районна рада;
 • спільно з відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, іншими відділами координує агітаційне — просвітницьку роботу в районі з питань, що входять до компетенції комісії;
 • взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною      контрольно-ревізійною       службою,      іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
 • здійснює відповідно до законодавства, контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
 • контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій;
 • здійснює   контроль   за  станом  благоустрою   виробничих  територій, створенням місць відпочинку громадян;
 • розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

Комісія   у   питаннях,  які   належать до  її  відання,  та  в  порядку, визначеному  цим   положенням  і  Законом  України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ