Голова Жмеринської районної ради

7 скликання

МАЛЯРЧУК

Василь Григорович

 КАРТА РАЙОНУ докладніше

ДЕРЖАВНІ РЕСУРСИ


положення про комісію


ВИТЯГ

з положення про постійні комісії районної ради,

затвердженого рішенням 2 засідання 1 сесії Жмеринської

районної ради 7 скликання від 26 листопада 2015 року

Повноваження постійних комісій

 

 З питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження

Комісія  з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження спільно з іншими профільними комісіями районної ради, за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про   виконання   районного  бюджету  за   попередній   рік,  проекти районного    бюджету   та   програм   соціально–економічного   і культурного розвитку на наступний, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

 

Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради:

 

 • готує та вносить на розгляд сесії, президії районної ради питання з проблем бюджету та фінансів;
 • контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесії районної ради з питань бюджету;
 • проводить   аналіз   відповідності   проектів   рішень   районної   ради, президії, витрачання бюджетних коштів вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;
 • співпрацює з іншими постійними комісіями районної   ради, іншими зацікавленими   організаціями   у   вирішенні   питань,   що   стосуються районного бюджету;
 • регулярно   інформує  районну   раду   про   хід   виконання  районного бюджету;
 • збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;
 • при   необхідності   залучає  правоохоронні  та  контролюючі  органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;
 • спільно  з  іншими  комісіями  районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо фінансування районних цільових програм;
 • контролює  ефективність  управління  коштами районного  бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;
 • надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та налізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових   джерел   залучання   додаткових   надходжень   до   районного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;
 • розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

 

Засідання профільних комісій з питань формування бюджету, відбуваються у присутності начальника фінансового управління райдержадміністрації та представників цієї постійної комісії. Профільні постійні комісії призначають доповідачів для участі у засіданні постійної комісії з питань бюджетно-фінансової діяльності, соціально–економічного розвитку, ринкових відносин, роботи промисловості, транспорту, зв’язку та енергозбереження, разом з окремою думкою членів комісій.

 

Поправки можуть бути лише такого змісту:

 

-   скоротити статтю видатків (доходів);

 

-   виключити статтю видатків (доходів);

 

-   збільшити статтю видатків (доходів);

 

-   додати нову статтю видатків (доходів).

 

Якщо профільна постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків чи скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на таку ж суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі не підтримання цих вимог поправки до розгляду не приймаються.

 

 • проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку регіону;
 • регулярно інформує районну раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;

 

Комісія у питаннях, які  належать до  її відання, та в порядку, визначеному цим  положенням  і Законом України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.


 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ